NOVA PRO WITHOUT BARRIERS Wall hung pan for disabled people, length: 70 cm

Remove from listAdd to list
13998M33500380x380jpg

Can be combined with toilet seat 60114 or seat ring M30102. Outflow pipe 40 cm, necessary for installing wall hung pan.

Official endorsements & special features

MoreLess
Product sheets
M33500en (pdf)
2D-files
M33500 dwg (zip)
M33500_FRONT (dwg)
M33500_LEFT (dwg)
M33500_FRONT (dwg)
M33500_LEFT (dwg)
M33500_TOP (dwg)
M33500_TOP (dwg)
M33500000-2D-eps (zip)
M33500000_1 (sat)
3D-files
M33500 3DS (zip)
M33500-obj (zip)
M33500000rfa (zip)
M33500000_3D (dwg)
M33500000-3D-dxf (zip)
M33500000_1 (stp)
M33500000 (igs)
Certificates
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 32_B_22 - miski ustępowe wiszące, stojące i zestawy kompaktowe (pdf)
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 33-N-22 - miski ustępowe wiszące, stojące i zestawy kompaktowe- Załącznik (pdf)
Declarations
Declaration of performance No DOP 10 WC pans and WC suits 3032015 (pdf)
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 10 - Miski 10032017 EN (pdf)