REKORD wall hung bidet with tap hole

Remove from listAdd to list
3882RekordbidetK95100jpg
Product sheets
K95100 (pdf)
2D-files
K95100_FRONT (dwg)
K95100_LEFT (dwg)
K95100_TOP (dwg)
K95100_FRONT (dwg)
K95100_LEFT (dwg)
K95100_TOP (dwg)
3D-files
K95100 CadDecor (zip)
K95100_3D (dwg)
Certificates
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 34-B-22 - bidety -Załącznik (pdf)
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 35-N-22 - bidety - Załącznik (pdf)