STYLE wall hung Rimfree pan without an inner rim

Remove from listAdd to list
26100STYLEL23120jpg

Can be combined with L20111, L20112 toilet seat.

  • BrandKOLO
  • CollectionStyle
  • Product CodeL23100000
  • Width35.6
  • Weight18
Product sheets
L23120EN (pdf)
Installation instructions
Perfectly clean - Reflex KOLO (pdf)
2D-files
L23120_BACK (dwg)
L23120_FRONT (dwg)
L23100_BACK (dwg)
L23100_FRONT (dwg)
L23120_LEFT (dwg)
L23120_SECTIONF (dwg)
L23100_LEFT (dwg)
L23100_SECTIONF (dwg)
L23120_SECTIONL (dwg)
L23120_TOP (dwg)
L23100_SECTIONL (dwg)
L23100_TOP (dwg)
L23120_TOP2 (dwg)
L23100_TOP2 (dwg)
3D-files
L23120_3D (dwg)
Certificates
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 32_B_22 - miski ustępowe wiszące, stojące i zestawy kompaktowe (pdf)
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 33-N-22 - miski ustępowe wiszące, stojące i zestawy kompaktowe- Załącznik (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 10 - Miski 10032017 EN (pdf)
Declaration of performance No DOP 10 WC pans and WC suits 3032015 (pdf)