NOVA PRO 45 cm Rectangular washbasin with tap hole on the rihgt side, with overflow

Remove from listAdd to list
13073M32247380x380jpg

Mounted on bolts.

  • BrandKOLO
  • CollectionNova Pro
  • Product CodeM32247000
  • Width45
  • Weight8

Official endorsements & special features

MoreLess
Product sheets
M32247EN (pdf)
2D-files
M32247-dwg (zip)
M32247_BACK (dwg)
M32247_TOP (dwg)
M32247_RIGHT (dwg)
M32247_BACK (dwg)
M32247_RIGHT (dwg)
M32247_TOP (dwg)
3D-files
M32247-obj (zip)
M32247-3ds (zip)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)