SOLO 40 cm washbasin with tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
1391972141jpg

Mounted on bolts.

  • BrandKOLO
  • CollectionSolo
  • Product Code72141000
  • Width40
  • Weight7

Official endorsements & special features

MoreLess
Installation instructions
Cistern installation instruction and gasket exchange (pdf)
Perfectly clean - Reflex KOLO (pdf)
2D-files
72141-ai (zip)
72141-cdr (zip)
72141-dwg (zip)
L29000_FRONT (dwg)
72141_FRONT (dwg)
L29000_LEFT (dwg)
72141_RIGHT (dwg)
72141_TOP (dwg)
L29000_RIGHT (dwg)
L29000_TOP (dwg)
3D-files
72141 Arcon 3D (zip)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)