STYLE 50 cm corner washbasin with tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
4061L21750380x380jpg

Mounted on bolts.

  • BrandKOLO
  • CollectionStyle
  • Product CodeL21750000
  • Width37
  • Weight8.5

Official endorsements & special features

MoreLess
Installation instructions
Perfectly clean - Reflex KOLO (pdf)
2D-files
L21750_LEFT (dwg)
L21750_TOP (dwg)
L21750_LEFT (dwg)
L21750_TOP (dwg)
3D-files
L21750_3D (dwg)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)