NOVA PRO 50 cm Washbasin without tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
13039M31050380x380jpg

Mounted on bolts. Can be combined with pedestal M37000 or half-pedestal M37100.

  • BrandKOLO
  • CollectionNova Pro
  • Product CodeM31050000
  • Width50
  • Weight11

Official endorsements & special features

MoreLess
Product sheets
M31050EN (pdf)
2D-files
M31050_BACK (dwg)
M31050_LEFT (dwg)
M31050_BACK (dwg)
M31050_LEFT (dwg)
M31050_TOP (dwg)
M31050_TOP (dwg)
3D-files
M31050_3D (DWG)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)