REKORD 40 cm washbasin with tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
3876RekordumywalkaK92140jpg

Mounted on bolts.

Official endorsements & special features

MoreLess
2D-files
K92140-ai (zip)
K92140-cdr (zip)
K92140-dwg (zip)
K92140_FRONT (dwg)
K92140_TOP (dwg)
K92140_FRONT (dwg)
K92140_TOP (dwg)
3D-files
K92140-3d (dwg)
K92140-obj (zip)
K92140-rfa (zip)
K92140 (3DS)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)