REKORD 65 cm washbasin without tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
44976K91065000jpg
REKORD-65-cm-washbasin-without-tap-hole-with-overflow

Can be combined with half pedestal or full pedestal

Official endorsements & special features

MoreLess
Product sheets
K91065 (pdf)
2D-files
K91160_FRONT (dwg)
K91160_TOP (dwg)
K91065000-2D-eps (zip)
K91065000-2D (dwg)
3D-files
K91065000 (3DS)
K91065000 (stp)
K91065000_obj (zip)
K91065000-3D (dwg)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)