STYLE 45 cm asymmetrical washbasin, right, with tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
4091L22145380x380jpg

Mounted on bolts.

  • BrandKOLO
  • CollectionStyle
  • Product CodeL22145000
  • Width45
  • Weight8.6

Official endorsements & special features

MoreLess
Installation instructions
Perfectly clean - Reflex KOLO (pdf)
2D-files
L22145-dwg (zip)
L22145-ai (zip)
L22145-cdr (zip)
L22145_FRONT (dwg)
L22145_TOP (dwg)
L22145_FRONT (dwg)
L22145_TOP (dwg)
3D-files
L22145-3d (dwg)
L22145 (3ds)
L22145_3d-caddecor (zip)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)