STYLE 70 cm washbasin with tap hole, with overflow

Remove from listAdd to list
4083L21960L21970380x380jpg

Mounted on bolts. Can be combined with L27100 half-pedestal or with Domino and Domino Premium cabinets.

  • BrandKOLO
  • CollectionStyle
  • Product CodeL21970000
  • Width70
  • Weight19

Official endorsements & special features

MoreLess
Installation instructions
Perfectly clean - Reflex KOLO (pdf)
2D-files
L21970-dwg (zip)
L21970-ai (zip)
L21960_FRONT (dwg)
L21960_TOP (dwg)
L21970_FRONT (dwg)
L21970_TOP (dwg)
L21970_FRONT (dwg)
L21970_TOP (dwg)
3D-files
L21970-3d (dwg)
L21970-obj (zip)
L21970-rfa (zip)
L21970 (3ds)
L21970_caddecor (zip)
Certificates
Certyfikat zgodności wyrobu z polską normą 31_N_22 - umywalki - Załącznik (pdf)
Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 30_B_22-umywalki_załącznik (pdf)
Certificate authorising the product to bear the safety mark 3/B/16 - 22022016 - washbasins (pdf)
Certyfikat ISO 9001_2008 z 21022014 wersja angielska (pdf)
Declarations
Deklaracja właściwości użytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 22052017 EN (pdf)